ADAPT : Dreptul la EgAlitate si Acces pe Piata muncii”

”INVESTEŞTE ÎN OAMENI!” Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară nr. 6: „Promovarea incluziunii sociale” Domeniu Major de Interven ie 6.2: ’’Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii’’ Proiect: “ADAPT : Dreptul la EgAlitate si Acces pe Piata muncii” … Read more

FONDUL, PROGRAMUL, SAU ALTE SURSE DE FINANŢARE: PNDR

DENUMIREA PROIECTULUI: ”Dotare parc de recreere pentru copii – FUNDAȚIA LUMINĂ ÎN SUFLET, în Comuna Merișani, Județul Argeș” – CF nr. F413322011230356002 SUMA EUR/RON: 76.880 EUR/341.408 RON DATA OBŢINERII FINANŢĂRII: 17.10.2013 OBIECTIVELE PROIECTULUI: Dezvoltarea comunității rurale a comunei Merișani. Județul Argeș; Menținerea sănătății și nevoia de relaxare; Creșterea nivelului de bunăstare a locuitorilor comunei Merișani. … Read more